Vår organisasjon er delt i en rekke komitéer og grupper med ulike arbeidsområder. Disse presenteres nedenfor.

 

Tunet
Tunkomitéen har ansvar for Bygdetunet. Dette inkluderer bygningsvedlikehold, uteområder, renhold, brann, sikkerhet, utleie og annet som hører eiendomsforvaltningen til.

Kontaktinformasjon til Tunkomitéen finner du her.

 

Samlingene

Samlingene består av nedenforstående grupper


Bildegruppa

Bildegruppa arbeider med vårt fotoarkiv. Fotografier samles, katalogiseres og digitaliseres. Om du har fotografier som du vil dele med Historielaget og fremtidige generasjoner, ta gjerne kontakt med Bildegruppa. Les mer om bildearkivet her.

Klikk her for kontaktinformasjon for Bildegruppa.

Arkivgruppa
Arkivgruppa jobber med innsamling og katalogisering av våre fysiske arkivsamlinger. Vi tar i mot relevante papirer og protokoller fra foreningsliv og bedrifter i Hedrum. Ta kontakt om du ønsker informasjon om hva vi har i arkivet, eller om du sitter på relevant materiell som burde tas trygt vare på og gjøres tilgjengelig for kommende generasjoner. Les mer om arkivene våre her.

Klikk her for kontaktinformasjon for Arkivgruppa.

Gjenstandsgruppa
Gjenstandsgruppa ivaretar vår omfattende samling av gjenstander, slik som husholdningsutstyr, gårdsredskaper, snekkerverktøy osv. Gruppa fører register over alle gjenstander med informasjon om bruksområde, eierskap, alder osv.. Les mer om gjenstandssamlingen vår her.

Klikk her for kontaktinformasjon for Gjenstandsgruppa.

Slektsgranskingsgruppa

Slektsgruppa har samlinger på mandager hver 14 dag kl. 17.00-20.00 i perioden fra 1 september til 30 april
Der jobber vi med våre egne slekter, hjelper hverandre og har et sosialt samvær

Du er velkommen til å komme på besøk oss får å se hvordan vi har det. Ønsker du å begynne  trengerdu kun ha med en laptop, og kobler deg opp på historielagets nett.

Intressert? Ta kontakt med Jan-Erik Kristiansen Mail:  jan.erik.kristiansen@hhl.no  eller mobil: 90 77 11 53

 

Kunst og Litteraturgruppa

Denne gruppen har ansvar for alle bøker og tidsskrifter i historielaget, samt det som er til salgs

Denne gruppen har også ansvar for Holmensamlingen etter kunsteren Hans Holmen (1878-1958) som var maler og billedhugger fra Hedrum

Klikk her for kontaktinformasjon for Kunst og Litteraturgruppa