Vår organisasjon er delt i en rekke komitéer og grupper med ulike arbeidsområder. Disse presenteres nedenfor.

 

Tunkomitéen
Tunkomitéen har ansvar for Bygdetunet. Dette inkluderer bygningsvedlikehold, uteområder, renhold, brann, sikkerhet, utleie og annet som hører eiendomsforvaltningen til.

Kontaktinformasjon til Tunkomitéen finner du her.

 

Samlingskomitéen
Samlingskomitéen har overordnet ansvar for våre historiske samlinger. Komitéen er delt inn i ulike arbeidsgrupper som presenteres nedenfor. 

Klikk her for å se medlemmer og kontaktinformasjon for Samlingskomitéen.

Bildegruppa
Bildegruppa arbeider med vårt fotoarkiv. Fotografier samles, katalogiseres og digitaliseres. Om du har fotografier som du vil dele med Historielaget og fremtidige generasjoner, ta gjerne kontakt med Bildegruppa. Les mer om bildearkivet her.

Klikk her for kontaktinformasjon for Bildegruppa.

Arkivgruppa
Arkivgruppa jobber med innsamling og katalogisering av våre fysiske arkivsamlinger. Vi tar i mot relevante papirer og protokoller fra foreningsliv og bedrifter i Hedrum. Ta kontakt om du ønsker informasjon om hva vi har i arkivet, eller om du sitter på relevant materiell som burde tas trygt vare på og gjøres tilgjengelig for kommende generasjoner. Les mer om arkivene våre her.

Klikk her for kontaktinformasjon for Arkivgruppa.

Gjenstandsgruppa
Gjenstandsgruppa ivaretar vår omfattende samling av gjenstander, slik som husholdningsutstyr, gårdsredskaper, snekkerverktøy osv. Gruppa fører register over alle gjenstander med informasjon om bruksområde, eierskap, alder osv.. Les mer om gjenstandssamlingen vår her.

Klikk her for kontaktinformasjon for Gjenstandsgruppa.

Slektsgranskingsgruppa

Støttefunksjoner

Bøker og skrifter

Vevgruppa

Kulturskrinet

Heidarheim

Holmensamlingen

Kulturminne

Kurs

Møter/Fester