Hans Holmen (1878-1958) var maler og billedhugger fra Hedrum. Mest kjent er kanskje hans skulpturer "Ulabrand" i Ula og "Myllarguten" på Nordagutu, samt maleriet "Tømmerfløtere". Sistnevnte er en del av en stor kunstsamling etter Hans Holmen som vi tar vare på på Bygdetunet. I Holmensalen på Hedrum bygdetun kan mye av samlingen sees utstilt i en permanent utstilling.

Les mer om Hans Holmen i Store Norske Leksikon på nett.