ÅRSMØTE 15.04.21 KL. 18.30 - DIGITALT MØTE

ÅRSMØTE 15.04.21 KL. 18.30 - DIGITALT MØTE

Koronatiltakene er nå på det strengeste nivået, 5A . Restriksjonene vil ikke bli redusert tidsnok til at vi kan gjennomføre årsmøte på vanlig måte, og årsmøtet vil derfor bli avholdt digitalt. For mer informasjon, trykk på les mer.

Les mer

Følg oss på Facebook