Vedlagt er nedlastbar fil med våre vedtekter, som sist ble endret på årsmøtet 16. februar 2023.