Som medlem i Hedrum historielag er du med på å støtte vårt formål som er å "ta vare på og øke interessen for bygdas historie". Dette er et viktig arbeid, og selv om det meste gjøres på dugnad, vil din medlemskontingent bidra til å videreføre dette viktige arbeidet.

Om du ønsker å bidra utover å betale medlemskontingent, er du hjertelig velkommen til å engasjere deg som frivillig i vårt arbeid. På disse nettsidene vil du finne informasjon om vårt arbeid og kanskje finner du et tema som du brenner for og som du gjerne vil være med på å utvikle videre i et inspirerende og godt sosialt fellesskap.

Som medlem vil du også bli invitert til å delta på våre kurs og arrangementer og du vil kunne få rabatterte priser på leie av lokaler.

På bildet demonstrerer Sigrid Aase karding og spinning av ull for nysgjerrige skoleelever. Hvert år får vi besøk av alle tredjeklassene i kommunen hvor de lærer om gamledager. Dette er en del av Den kulturelle skolesekken