Som medlem i Hedrum historielag er du med på å støtte vårt formål som er å "ta vare på og øke interessen for bygdas historie". Dette er et viktig arbeid, og selv om det meste gjøres på dugnad, vil din medlemskontingent bidra til å videreføre dette viktige arbeidet. 

Om du ønsker å bidra utover å betale medlemskontingent, er du hjertelig velkommen til å engasjere deg som frivillig i vårt arbeid. På disse nettsidene vil du finne informasjon om vårt arbeid og kanskje finner du et tema som du brenner for og som du gjerne vil være med på å utvikle videre i et inspirerende og godt sosialt fellesskap. 

Som medlem vil du også bli invitert til å delta på våre kurs og arrangementer og du vil kunne få rabatterte priser på leie av lokaler.