Historielaget har i en årrekke samlet på gamle fotografier. Vi har mange originale fotografier i vårt fysiske arkiv hvorav også mange er blitt digitalisert. I tillegg har vår bildegruppe samlet et stort digitalt fotoarkiv ved at bilder er lånt og digitalisert for så å bli returnert til eier. Det arbeides kontinuerlig med å utvide og katalogisere fotoarkivet.

Ta gjerne kontakt med vår bildegruppe dersom du har fotografier som du tror kan være av interesse for historielaget. Klikk her for kontaktinformasjon.

Fotografiet nedenfor er et eksempel fra vårt digitale fotoarkiv og viser et stolt jaktlag som nettopp har felt en bjørn som de hadde jaktet på i lengre tid.
Jakta begynte i Kveldekleiva, men bjørnen ble skutt ved Bergan i Lardal.
Fra venstre: Martin Nordkveldemoen, Anton Tidemansen, Hans Th. Vestby, Hans Rimstad, Andres Gundersen, Andris Odberg og Oluf Furulund.