Hedrum historielags foreningsarkiv inneholder protokoller og dokumenter fra foreninger og kirkeliv i Hedrum. Her finnes også folketellinger, skoleprotokoller og dokumenter som omhandler innflytting, utflytting og Fritzøe jernverk mm.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilgang.

Nederst finner du en PDF fil med oversikt over alle arkiver historielaget har.