Hedrum historielags arkiv inneholder protokoller og dokumenter fra foreninger og kirkeliv m.m. i Hedrum.
Vi har ca 180 registrerte arkiver.  Nederst finner du en PDF fil med oversikt over alle arkiver historielaget har.

Arkivgruppa er samlet på Tirsdager kl. 12.00-15.00 på Bygdetunet.
På grunn av koronarestriksjoner har det ikke vært mye aktivitet i 2020 og de 4 første månedene i 2021.


Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilgang.