Hedrum historielags foreningsarkiv inneholder protokoller og dokumenter fra foreninger og kirkeliv i Hedrum. Her finnes også folketellinger, skoleprotokoller og dokumenter som omhandler innflytting, utflytting og Fritzøe jernverk mm.


Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilgang.