På Hedrum bygdetun har vi satt i stand en rekke ulike utstillinger for å vise og illustrere hvordan våre forfedre levde og arbeidet. Nedenfor presenterer vi kort de ulike utstillingene. I tillegg til dette arrangerer vi av og til "levende utstillinger" hvor vi f.eks. viser smeden eller husmor i arbeid.

Skoleutstilling
Et rom i Bryggerhuset er innredet slik et klasserom kunne se ut tidlig på 1900-tallet. Her viser vi frem skolepulter, plansjer, bøker og annet undervisningsmateriell fra denne tiden.

Hvalfangstutstilling
Alle i Vestfold kjente noen som dro ut på hvalfangst. I Bryggerhuset har vi en liten utstilling som viser utstyr brukt til hvalfangst samt bilder og andre objekter som forteller denne historien.

Landhandel
I Framhuset har vi rigget opp en landhandel med disk, gamle produkter i hyllene, tidsriktige reklameplakater og gammelt utstyr som vekter og eldre kassaapparat.

Hjemmefrontutstilling
Også i Hedrum gjorde hjemmefronten motstand under andre verdenskrig. I andre etasje i Framhuset har vi satt opp en liten utstilling som viser klær og utstyr brukt av hjemmefronten sammen med tekst og bilder som forteller om hjemmefrontens arbeid.

Skomakerverksted
I Uthuset har vi innredet et lite skomakerverksted med maskiner, verktøy og rekvisita som hører til.

Systue
I Uthuset finnes også et rom innredet som en gammel systue med utstyr og rekvisita som hører til.

Landbruksredskaper
På Låven i uthuset har vi en stor samling eldre landbruksredskap. Mye fra tiden da hesten var viktigste trekkraft, men også noe utstyr fra overgangstiden mellom hestedrift og motordrift. Vi har bl.a. flere tidlige traktormodeller.

Holmensamlingen
Holmensamlingen er en unik kunstsamling. Les mer om denne her.