Hedrum bygdetun ligger på gården Vestbymoen i Kvelde sentrum. Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnadsinnsats fra mange medlemmer har dagens bygdetun blitt til. Gårdstunet, som er omkranset av bygninger, brukes flittig til større utendørs samlinger og kulturarrangementer. En platting foran Bryggerhuset fungerer som scene.

De enkelte bygg på gårdstunet presenteres nedenfor.

 

Framhuset

Framhuset, som har sitt nåværende utseende fra 1884, er bevart og innredet mest mulig slik det har vært med kjøkken, stuer og soverom. I et rom er innredet en gammeldags butikk, slik det var på gården for lenge siden. I 2. etg. er en spennende utstilling av gammelt husgeråd, håndverkerverktøy, og ikke minst en hjemmefrontutstilling.

 

Bryggerhuset

Bryggerhuset er også bevart mest mulig slik det var med kjøkken, stue og soveplass.. I et tilbygg mot vest er innredet et skolemuseum og en hvalfangstutstilling.

 

Uthuset

Uthuset på ca 300m2 grunnflate har beholdt den utvendige formen i hovedsak, men er innvendig ombygd til et kultursenter. I 2002 ble det utvidet med et tilbygg på ca. 180m2 golvflate mot vest, for å gi plass til Hans Holmens samlinger og nødvendige utvidelser ellers. I uthuset finner vi kunstgalleri, vevstue, snekkerverksted/treskjærerverksted, kjøkken, toaletter og møte-/forsamlingslokaler. Her er også utstilling av gamle landbruksredskaper, ei systue, et skomakerverksted samt lagerrom for våre arkiver og aktiviteter. Lokalene i Uthuset er tilrettelagt for bevegelseshemmede.

 

Smia

Smia er bygd i 1988, og brukes til kurs i knivsmiing og lignende.