Historielaget har en stor samling gjenstander. Mye er samlet i utstillinger for å vise verktøy, utstyr, redskaper, klær og annet i sitt rette miljø slik at nye generasjoner kan se hvordan våre forfedre bodde, levde og arbeidet. Gjenstandene er katalogisert og registrert, et arbeid som ivaretas av Gjenstandsgruppa.

Ved spørsmål, kontakt Gjenstandsgruppa.