SOFIE STEINSHOLT TIL MINNE

SOFIE STEINSHOLT TIL MINNE

Publisert av Jan-Erik Kristiansen den 23.01.24. Oppdatert 23.01.24.

 

Sofie Steinsholt til minne

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at vårt æresmedlem Sofie Steinsholt er død. Hun ble født 30. juli 1928 og vokste opp som bondejente på gården Haga. I 1950 giftet hun seg med Odd Steinsholt og fikk etter hvert fire barn. Sofie fulgte sin mann da han fikk et oppdrag i Zambia 1969 – 71. Da de kom hjem til Horten, var EF-kampen i full gang. Sofie engasjerte seg på motstandssiden og meldte seg etter hvert inn i Sosialistisk Venstreparti. Hun tok fatt på høyere utdanning i voksen alder – først artium som privatist i Horten, så forberedende prøve, norsk og historie etter at de hadde flyttet til Hedrum i 1972/73. Samtidig drev hun familiebarnehage.

I 1975 ble Sofie Steinsholt valgt inn i Hedrum kommunestyre og satt i fire år. Sofies hjertesak var å få bygd Hagatun grendehus for å styrke lokalmiljøet i dette bynære området. Hun tok også jobb på grendehusets barnehage. På spøk kalte hennes kolleger i kommunestyret grendehuset for «Sofies Minde». I 1987 fikk Sofie plass i det første kommunestyret i Larvik storkommune.

Med solide røtter i Hedrum var det naturlig for ekteparet Steinsholt å engasjere seg i Hedrum historielag. Etter to år som nestleder i 1996 og -97 ble Sofie den første kvinne som besatte ledervervet i laget. Den posisjonen inne hadde hun i 1998 og – 99. Sofie var spesielt opptatt av kvinners plass i samfunnet i tidligere tider. Hun skrev f.eks. et par artikler i Heidarheim som omhandlet bondekonas vaskedag og hennes rolle i gårdssalg av melk og egg.

Sofie deltok aktivt i historielaget lenge etter at hun hadde gått av som leder og fulgte stadig med i hva som rørte seg i laget. Så seint som sist sommer besøkte hun bygdetunet på en av søndagene. Da var hun 95 år gammel. For sitt engasjement og arbeidsinnsats ble ekteparet Steinsholt utnevnt til æresmedlemmer i 2005.

Hedrum historielag har mye å takke Sofie Steinsholt for. Vi vil alltid huske hennes vennlige og blide vesen. Minnene om henne og ektemannen lever videre blant historielagets medlemmer. Tankene går nå til de etterlatte – barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn. Vi lyser fred over Sofie Steinsholts gode minne.

Odd Bjerke