Kurs i omvisning og formidling 9. mars kl. 10-14

Kurs i omvisning og formidling 9. mars kl. 10-14

Publisert av Jan-Erik Kristiansen den 28.02.24. Oppdatert 05.03.24.

Kurs i omvisning og formidling

Tunet lørdag 9. mars kl. 10-14

 Formidling av vår kunnskap om lokal historie og kultur er en veldig viktig del av historielagets oppgave. Vi har erfart at et lite antall av medlemmene gjør denne jobben, og at det til tider kan bli mye på den enkelte. Derfor har styret bestemt å holde et kurs i omvisning og formidling for nye og gamle medlemmer. Hele tunet, med alle sine hus og rom fulle av interessante gjenstander, er et unikt og spennende klasserom for vitebegjærlige folk i alle aldre.

Vi skal ta imot mange grupper av besøkende; unger som besøker oss i forbindelse med «Kulturskrinet», mengder av besøkende under «Sommeråpent» og mange av våre egne medlemmer som ønsker å vite mer, og gi dem god og spennende informasjon fra vårt store kunnskapsforråd.

Å besørge dette arbeidet er også en del av «dugnaden» som vi er så kjent for. Og til dette trenger vi villige folk som kan stille, på lang eller kort varsel, og dele av vår kunnskap om vår felles arv.  Alle er velkommen til å delta på vårt korte kurs i formidlingsteknikk og omvisning som avholdes på tunet lørdag 9. mars kl. 10-14 (+ - ).  

Kurset begynner med en kort innledning som omhandler laget og tunet generelt. Deretter blir det en grundig omvisning med veiledning i alle rom med utstillinger. Dette vil danne eksempel for deltakernes senere selvstendige formidlingsarbeide. Innimellom vil vi ha en pause med noe å bite i og med mulighet for drøfting og meningsutveksling.

Velkommen til «dugnad» og meld gjerne din interesse til post@hhl.no på forhånd.

Styret ordner bevertning.

 

Påmelding til Kari Næss Fuglestein på SMS (Evt. ring hvis du ikke har SMS) Mob. 481 16 222
Påmelding innen Fredag 8 mars