KURS - BYGGING AV LÅGAPRAM

KURS - BYGGING AV LÅGAPRAM

Publisert av Jan-Erik Kristiansen den 22.10.21. Oppdatert 22.10.21.

Kurs - bygging av lågapram.

I samarbeid med Lardal historielag m. fl.

Kurset vil bli ledet av Per Øyvind Berg i samarbeid med flere lokale prambyggere. Planen er at kurset starter i november. Dette er avhengig av interessen.  Ta kontakt med historielaget for mer informasjon eller direkte til Per Øyvind Berg tif 95191441 eller perberg5@hotmail