Årsmøteprotokoll 2024 og styrets konstituering

Publisert av Kristian Hunskaar den 29.03.24.

Protokollen fra årsmøtet er signert og nå tilgjengelig. Man kan åpne den og/eller laste den ned fra lenka nedenfor artikkelteksten.

I forbindelse med årsmøtet mottok historielaget en gave på kr. 220 000,- fra Ringdal velforening. Denne overraskende og fantastiske gaven ble overrakt utenom den egentlige sakslista, men er protokollført under innkomne forslag (sak 10). Som det framgår av årsmeldinga for 2023, mottok historielaget i desember en storslått og anonym gave på kr. 1 000 000,-. Historielaget hadde et allerede et økonomisk godt år i 2023, men disse gavene har snudd lagets økonomi på hodet, slik at laget nå har en svært solid økonomi.

Styret hadde sitt første møte 5. mars, hvor en av sakene var konstituering av styret. Rundt styrebordet sammen med leder Kari Næss Fuglestein sitter Olav Nordheim (nestleder), Kristian Hunskaar (sekretær), Thor Henning Døvle (kontaktperson Arrangementer), Roar Juel Johannessen (kontaktperson Samlingene), Ingjerd Hallenstvet Nilsen (kontaktperson Formidling), Jostein Sundby (kontaktperson Tunet), Leif Arne Asbjørnrød (1. vara) og Unni Lindhjem (2. vara).

Et oppdatert organisasjonskart kan lastes ned fra lenka nedenfor.

HHL Årsmøteprotokoll 2024.pdf
Organisasjonskart 240305.pdf