ÅRSMØTE 2024 TORSDAG 15.02 KL. 18.30

ÅRSMØTE 2024 TORSDAG 15.02 KL. 18.30

Publisert av Jan-Erik Kristiansen den 14.01.24. Oppdatert 24.02.24.

 

Innkalling til Årsmøte i Hedrum historielag

Torsdag 15 Februar kl.18.30  Hedrum Bygdetun

Årsmøtesaker i henhold til vedtekter. Se hhl.no   (OM OSS/Vedtekter)

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøte (01.02.24)
Epost: post@hhl.no

Fullstendig saksliste med vedlegg vil være tilgjengelig på vår webside (www.hhl.no) og på bygdetunet minst en uke  før årsmøtet (08.02.24).

Bevertning

Styret

 

For medlemmer som ikke har mulighet for å få kopiert dokumentene fra hjemmesiden, er dokumentene tilgjengelig på Bygdetunet fra torsdag den 08.02.24