Temamøte om "Mormon-pionerene fra Lågendalen"

Temamøte om "Mormon-pionerene fra Lågendalen"

Torsdag 27. april får bygdetunet besøk av Tor Gervin fra Nøtterøy, som forteller den spennende historien om Mormon-pionerene fra Lågendalen. Bildet viser Joseph Smith, grunnleggeren av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Les mer

Følg oss på Facebook