SØNDAGSKAFFE: "Riksantikvaren - vår største forvalter av kulturminner" v/ Jørn Holme

Jørn Holme, nå sorenskriver i Vestfold tingrett, men tidligere riksantikvar (2009-2018), besøker Bygdetunet for å fortelle om Riksantikvaren. Riksantikvaren er et statlig direktorat med ansvar for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Riksantikvarens historie er over 100 år gammel, ettersom Riksantikvaren ble opprettet som en statlig stilling i 1912. Riksantikvaren ble et eget direktorat (Direktoratet for kulturminneforvaltning) i 1988.

Gratis inngang. Det blir servert kaffe og noe å bite i. Det blir utlodning til inntekt for Hedrum historielag, og det er mulig å tegne medlemskap (kr. 300,-).

Les mer (klikk på kulepunktene):

Detaljer

Dato søndag 05. mai 2024
Klokkeslett 17:0020:00
Kalender Åpen kalender

Sted

Navn Bygdetunet
Adresse
Vestbyåsen 1
3282 KVELDE