TEMAMØTE: "Letferdige Qvindfolk? Om fødsel i dølgsmål og barnemordersker på 1700-tallet"

Anita Wiklund Norli er historiker og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun kommer til bygdetunet for å holde sitt foredrag «Letferdige Qvindfolk? Om fødsel i dølgsmål og barnemordersker på 1700-tallet».

Grevskapstida er et sentralt forskningsfelt for Norli, og hun har vært bidragsyter til og én av to redaktører for artikkelsamlinga Greven og hans undersåtter. Makt og avmakt gjennom 150 år, som ble utgitt høsten 2021 i anledning Larvik grevskaps 350-årsjubileum. Artikkelsamlinga vil være til salgs på bygdetunet i forbindelse med foredraget.

Detaljer

Dato torsdag 10. november 2022
Klokkeslett 18:3021:00
Kalender Åpen kalender

Sted

Navn Bygdetunet
Adresse
Vestbyåsen 1
3282 KVELDE