Styrereferater

Styret besluttet 9. januar 2024 at referatene fra styremøtene skal legges ut på historielagets nettsider. Saker som berører personlige forhold vil helt eller delvis være unntatt fra referatene som offentliggjøres på nettsidene.

Styremøtene avholdes vanligvis den første tirsdagen i måneden, med unntak for sommermånedene juli og august. Styrets medlemmer skal godkjenne referatene før offentliggjøring, så det vil ta noe tid fra et møte er avholdt, til referatet foreligger på nettsidene.