Temamøter i oktober og november

Temamøter i oktober og november

Publisert av Kristian Hunskaar den 04.10.22.

Torsdag 13. oktober veileder Kristian Hunskaar i hvordan man kan finne dagsaktuelle og historiske eiendomsopplysinger på Internett. Hovedtemaet er hvordan du finner fram til hva som er tinglyst på en eiendom. Hva er forskjellen på pantebok, panteregister, grunnboksblad, historisk grunnboksutskrift og grunnboksutskrift? Hva finner du gratis på Internett, og hva kan du bestille digital kopi av? Sidetemaer er eiendomsopplysninger i kart, matrikler o.a.

Fire uker senere, nærmere bestemt torsdag 10. november, får bygdetunet besøk av Anita Wiklund Norli, som er historiker og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun skal holde sitt foredrag «Letferdige Qvindfolk? Om fødsel i dølgsmål og barnemordersker på 1700-tallet».

Grevskapstida er et sentralt forskningsfelt for Norli, og hun har vært bidragsyter til og én av to redaktører for artikkelsamlinga Greven og hans undersåtter. Makt og avmakt gjennom 150 år, som ble utgitt høsten 2021 i anledning Larvik grevskaps 350-årsjubileum. Artikkelsamlinga vil være til salgs på bygdetunet i forbindelse med foredraget.

Torsdag 17. november blir det så bygdekveld hvor historielaget samarbeider med gruppa som står bak utgivelsen Historia om Seierstad. De har registrert at flere andre grender har latt seg inspirere til å lage liknende utgivelser, og bygdekvelden tar sikte på å gi videre inspirasjon og veiledning til de son ønsker å gå i gang med arbeidet. Bygdekvelden kan med fordel sees i sammenheng med temamøtet 13. oktober, hvor det blir gått mer i detalj med hensyn til eiendomsopplysninger.