Temamøte om "Mormon-pionerene fra Lågendalen"

Temamøte om "Mormon-pionerene fra Lågendalen"

Publisert av Kristian Hunskaar den 23.04.23.

1800-tallet var ei brytningstid i norsk kristenliv. Staten hadde hatt streng kontroll med innbyggernes religionsutøvelse, bl.a. gjennom den såkalte Konventikkelplakaten fra 1741, som forbød lekpredikanter å holde religiøse møter uten sokneprestens tillatelse. Fra tida rundt 1800 kjenner vi til Hans Nielsen Hauges virksomhet som predikant, som nettopp var i strid med Konventikkelplakaten. Da Grunnloven ble skrevet i 1814, ble det presisert i § 2, at "Den Evangeliske-lutherske Religion forbliver statens offentlige Religion." Et skifte var likevel på gang, og i 1842 ble Konventikkelplakaten opphevet, noe som innebar forsamlingsfrihet. I 1845 kom så Dissenterloven, som ga ethvert kristent trossamfunn lov til å etablere seg i landet.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonerne) var på dette tidspunktet et helt ferskt trossamfunn, etablert i USA i 1830. Tor Gervin vil fortelle om en familie fra Lågendalen som konverterte til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og lot seg døpe i Lågen. De flyktet fra Norge til Salt Lake City, hvor trossamfunnet har hatt sitt hovedsete fra 1847, og Gervin tar oss med på hele den strabasiøse reisen, som gikk via Hamburg, Liverpool, New York og Canada. 

Vel møtt!

Forhåndsomtale finnes også i aktivitetskalenderen.