Setre i Lågendalen

Setre i Lågendalen

Publisert av Kristian Hunskaar den 01.04.22. Oppdatert 29.04.22.

Lågendalen var for ikke så veldig mange år siden en av Norges største seterdaler. På det meste var det ca. 200 setre i drift, og de fleste gårdene i Kvelde, Hvarnes og Lardal hadde seter.

Den siste setra som var i drift i Lågendalen, var Kolshedde ved Svartangen i Lardal. Der lå Valborg Eide med kuene sine helt til 1981. I Hedrum var det drift på Haugsetra og Søndre Holtesetra fram til 1964.

Torsdag 21. april var Tor Bjørvik foredragsholder da historielaget arrangerte temamøte på Bygdetunet om seterdrift i Lågendalen. Tor Bjørvik har samla mye stoff om setrene her, som han delte med drøyt 30 tilhørere. Tor brukte kart for å vise hvor setrene lå, og videre besto presentasjonen av et stort antall fotografier av både eldre og nyere dato. De eldre fotografiene dokumenterte folk og fe på setrene den gangen de var i drift, mens de nyere fotografiene var Tors egne og dokumenterte setrenes tilstand i dag. Noen bygninger er ennå i god stand, noen står til nedfalls, og noen steder er det bare tufter - og knapt nok det - igjen. Tor har lagt ned et stort arbeid med å kartlegge setrene og med å intervjue mange mennesker som i sin tid lå på setrene.

Marit Brattås (f. Farmen i 1928), som selv har vært seterjente, var til stede og måtte svare på mange spørsmål fra salen.

Artikkelens hovedbilde er fra Damvannsetra ca. 1935. Foran med kuene sitter Gunlaug Dalen. Bak fra venstre ser vi Magnhild Farmen, Laurense Skautvedt, Helga Farmen, Helene Farmen og Kristian E. Farmen.