Protokoll fra årsmøtet og styrets konstituering

Publisert av Kristian Hunskaar den 26.03.23. Oppdatert 31.05.23.

Signert protokoll fra årsmøtet 2023 foreligger og kan lastes ned (se lenke nedenfor).

Styret møttes første gang 28. februar og konstituerte seg da ved å utpeke nestleder, sekretær og styrets kontaktperson (SKP) for gruppene innenfor hvert område. Dermed har styret følgende sammensetning og oppgaver:

  • Leder: Arne Solem
  • Nestleder: Kari Næss Fuglestein
  • Sekretær: Kristian Hunskaar
  • SKP Arrangementer: Thor Henning Døvle
  • SKP Formidling: Jan-Erik Kristiansen
  • SKP Samlingene: Per Dag Nordkvelde
  • SKP Tunet: Berit Borg
  • 1. vara: Runar Håkonsen
  • 2. vara: Unni Lindhjem