Dugnadsinnsatsen 2020

Dugnadsinnsatsen 2020

Publisert av Unni Kaupang den 02.11.20. Oppdatert 03.11.20.

Dugnad i et annerledes år

 

Torsdag 22. oktober var det invitert til dugnadsfest på bygdetunet.

Mange spurte seg: «Har det vært noe dugnad dette året da? Det var jo ingen sommeråpne søndager i sommer.»

Men det ble nedlagt mange dugnadstimer i historielagets regi dette året:

  • Plener er klippet hele sommeren både rundt husene på bygdetunet og ved de kulturminnene laget har ansvar for.
  • Det er ryddet bak uthuset og grevlingrommet er tømt. Innredning til lagerrom er i full gang.
  • Det ble arrangert julegrantenning med servering av grøt til 150 mennesker på tunet i samarbeid med Kvelde vel.
  • Det er avviklet fire onsdagsturer. Blant annet Olsokfeiring ved Hedrum kirke i samarbeid med menighetsrådet i Hedrum.
  • Kulturskrinet ble flyttet fra vår til høst og 550 fjerdeklassinger fikk opplevelser de sent vil glemme.
  • Lågaprommen ble ferdig, tjæret med egenprodusert tjære og satt på vannet i samarbeid med Lardal historielag.
  • Styret har holdt nettmøter og holdt trykket oppe. Medlemslistene er lagt inn i et system slik at det kan sendes epost og telefonmeldinger til medlemmene.
  • Gundas stuer har tatt imot gjester ved ni ulike anledninger gjennom sommeren.
  • Alle kursaktiviteter har gått som normalt.

Alt har foregått etter smittevernreglene med spriting, vasking og deltagerlister med telefonnummer til alle besøkende. Jo, sannelig var det mange som fortjente en dugnadsfest!

Her ble det servert kjætlighetssuppe med brød og bløtkake. Arne Solem kåserte om en barndom på bygda et annet sted i Norge slik som bare Arne gjør det. Som tradisjon er, var styret komite denne kvelden og Asbjørg ledet oss igjennom en hyggelig kveld. Og det var godt å komme sammen. Historielaget skaper rom for deltagelse og et sosialt liv også når vi pålegges begrensninger. 

Unni Kaupang