VELLYKKET MEDLEMSMØTE 09.09.21

VELLYKKET MEDLEMSMØTE 09.09.21

Publisert av Jan-Erik Kristiansen den 13.09.21. Oppdatert 14.09.21.

Hedrum historielag i godt driv

Fredag kveld hadde Hedrum historielag sitt første fysiske medlemsmøte på to år, med stor gjensynsglede.

Sjøl om aktivitetene på bygdetunet har ligget nede, har styret jobba svært så aktivt. På møtet fikk vi presentert planene for rehabilitering av hele bygdetunet, og en innvendig ombygging av uthuset, som vil gjøre det mer funksjonelt og brukervennlig, ikke minst mht servering. Også et historielag må følge med i tida.

Bilde 1: Reidar Bergene Holm har vært en sentral person i utarbeidng av ombyggingsplanene. Her er det leder Unni Kaupnag som overrekker ham et brekkjern, slik at han kan starte umiddelbart. Som det blei sagt, blir det imidlertid bruk for mange dugnadsarbeidere framover.


Bilde 2: Hedrum historielag har, og har hatt, mange ildsjeler gjennom åra. På møtet blei Solveig Hvaal Støvland utnevnt til æresmedlem.Bilde 3: På det digitale årsmøtet i vinter blei Unni Kaupang valgt til ny leder i historielaget. Når vi nå møttes fysisk, blei det anledning til en bedre markering av lederskiftet. Her er det ny leder, Unni Kaupang, som overrekker blomster og gave til avgått leder Asbjørg Samuelsen.

 


Tekst/Foto: Tor Bjørvik