Olsokfeiring i Lunden ved Hedrum kirke

Olsokfeiring i Lunden ved Hedrum kirke

Publisert av Jan-Erik Kristiansen den 27.07.22. Oppdatert 28.07.22.

Tradisjonen tro blir det storstilt Olsokfeiring i Hedrum 29. juli, først med samling på Vikinggravlunden og deretter gudstjeneste i Hedrum kirke. På Vikingegravlunden kåserer Odd Bjerke over temaet «Hedrum gravfelt». Her blir det også kakesalg, kaffe og saft. Hvis det regner, blir arrangementet på Volds Minde like ved.

Under gudstjenesten i Hedrum kirke deltar arkeolog Jan Brendalsmo og sokneprest Thorir Jøkull Thorsteinsson. Brendalsmo er nå pensjonist, men var tidligere seniorforsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning. Hans foredrag har tittelen «Kristningen sett nedenfra. Hvordan påvirket den folks dagligliv?»

Arrangementet er et samarbeid mellom Hedrum historielag, Hedrum misjonsforening og Hedrum menighet.
Arvid Gusland