NS-presten Anders Eek og landssvikarkivet

NS-presten Anders Eek og landssvikarkivet

Publisert av Jan-Erik Kristiansen den 19.02.22. Oppdatert 02.04.22.

Interessen for vår krigshistorie er stor, og omkring 40 personer var 31. mars til stede på Bygdetunet for å høre Odd Bjerke kåsere om Anders Eek, som var NS-utnevnt sogneprest i Hedrum 1944-1945. Eek kom til Hedrum etter at sogneprest Rolv Selvig var blitt forvist til Andøya, og menighetene møtte ham med ei kald skulder, slik at oppslutninga om Eeks gudstjenester var svært lav. Eek hadde også vært kontroversiell som NS-utnevnt sogneprest i Mariakirken i Bergen, før han kom til Hedrum.

Eek ble arresterte allerede 9. mai 1945. Etter en periode som varetektsfengsliet ble han løslatt, inntil landssviksaken mot ham kom opp i Bergen i desember 1947. 15. desember 1947 ble han dømt til tvangsarbeid i 3 år og 9 måneder. Tiltalebeslutninga og dommen i saken ligger som vedlegg til denne artikkelen.

Bildet er fra seremonien hvor Eek ble ordinert. Eek står nederst til høyre.

Etter kaffepausen orienterte Kristian Hunskaar om Landssvikarkivet. Se nærmere om dette i en egen artikkel.