BYGDETUNET ÅPENT IGJEN

BYGDETUNET ÅPENT IGJEN

Publisert av Jan-Erik Kristiansen den 23.04.21. Oppdatert 24.04.21.

 

Gjeldende restriksjoner fra 23.04.21

Barn og unge

Barn og unge under 20 år unntas fra anbefalingen om én meters avstand.

 

Voksne (fra 20 år)

Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge det er mulig å holde minst én meters avstand. 

 

Arrangementer

·         Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

For øvrig gjelder følgende:

·         Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune. 

·         Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Kulturskrinet: I tillegg vil vi informere om at Kulturskrinet blir avviklet i perioden 26.04 - 11.05.2021

 

Styreleder