ÅRSMØTE 2023 TORSDAG 16.02 KL. 18.30

ÅRSMØTE 2023 TORSDAG 16.02 KL. 18.30

Publisert av Jan-Erik Kristiansen den 15.01.23. Oppdatert 26.11.23.

 

Innkalling til Årsmøte i Hedrum historielag

Torsdag 16 Februar kl.18.30  Hedrum Bygdetun

Årsmøtesaker i henhold til vedtekter. Se hhl.no   (OM OSS/Vedtekter)

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøte (02.02.23)
Epost: post@hhl.no

Fullstendig saksliste med vedlegg vil være tilgjengelig på vår webside (www.hhl.no) og på bygdetunet minst en uke  før årsmøtet (09.02.22).

Bevertning

Styret


For medlemmer som ikke har mulighet for å få kopiert dokumentene fra hjemmesiden, er dokumentene tilgjengelig i Storsalen eller Biblioteket på Bygdetunet fra fredag den 10.02.23 på ettermiddag/kveld.

 

NB!! Signert revisjonsrapport for 2023 vil bli lagt fram i årsmøtet.

 

Budsjett 2023.pdf
Hedrum Historelag_Revisorerklæring til årsmøtet 2023.pdf
Innkomne saker 2023 - vedtektsendring.pdf
Mål- og utviklingsplan 2023.pdf
Regnskap 2022.pdf
Sak 8 - Medlemskontingent 2023.pdf
Saksliste for årsmøte 16.februar 2023.pdf
Valgkomiteens innstilling 2023.pdf
Årsmelding for HHL 2022.pdf