ÅRSMØTE 2022 MANDAG 28.02. KL. 18.30

ÅRSMØTE 2022 MANDAG 28.02. KL. 18.30

Publisert av Jan-Erik Kristiansen den 21.01.22. Oppdatert 01.03.22.

 

Innkalling til Årsmøte i Hedrum historielag

Mandag 28 Februar kl.18.30  Hedrum Bygdetun

Årsmøtesaker i henhold til vedtekter. Se hhl.no   (OM OSS/Vedtekter)
Bevertning

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager (14.02.22) før årsmøte.
Epost: post@hhl.no

Fullstendig saksliste med vedlegg vil være tilgjengelig på vår webside (www.hhl.no) og på bygdetunet minst en uke (21.02.22) før årsmøtet.

Styret

 

 

For medlemmer som ikke har mulighet for å få kopiert dokumentene fra hjemmesiden, er dokumentene tilgjengelig i Storsalen på Bygdetunet

 

 Budsjett 2022 er ikke ferdig, men blir lagt ut her, dersom det blir ferdig før årsmøtet. Ellers blir det utlevert i årsmøtet.