ÅRSMØTE 2021 FASTLAGT

ÅRSMØTE 2021 FASTLAGT

Publisert av Jan-Erik Kristiansen den 04.02.21.

Innkalling blir sendt til medlemmene, i henhold til vedtektene. 

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig i denne artiklen senest 1 uke før årsmøtet i henhold til vedtektene

Melding om at saksdokumentene er tilgjengelig vi bli informert om i denne artiklen.

Her vil også dokumentene til årsmøtet være tilgjengelige.

 

Styret