FREDAGSPOSTEN 

 

                         

                                                                              

 

Alle kommentarer eller annet i forbindelse med Fredagpostens innhold rettes til

Redaktøren: Reidar Bergene Holm mobil: 98250303 eller mail: reidarbh@outlook.com 


Fredagsposten sendes til alle medlemmer som har registrert mail i vårt medlemsregister.

Ønsker du å få registrert din mail, så sendt fullt navn og din mail til : jan.erik.kristiansen@hhl.no

 

 

Her finner du de siste utgavenen av Fredagsposten