FREDAGSPOSTEN 

 

                         

                                                                              

 

Fredagsposten distribueres hver fredag til alle medlemmer som er registrert med e-postadresse i historielagets medlemsregister. Innholdet er i første rekke informasjon om aktuelle saker, men korte historiske anekdoter og annet kan også få plass.

Styret er redaksjon for Fredagsposten. Kommentarer til innholdet og bidrag kan for tida sendes til Kristian Hunskaar: kristian.hunskaar@hhl.no

Får du ikke Fredagsposten på e-post? Registrer din e-postadresse i historielagets medlemsregister ved å sende navn og e-postadresse til Jan-Erik Kristiansen: jan.erik.kristiansen@hhl.no

Her finner du de siste utgavene av Fredagsposten: