HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

,-
UTLEIE
 
OMVISNING
Omvisning pr deltaker   50,-
     
Minstepris   300,-
MERK: Når omvisning og/eller servering bestilles, må leietakerne betale for påmeldt antall, selv om deltakere uteblir    
     
BUSSGUIDE
Vi kan stille med bussguide, som for eksempel går på bussen ved Bommestad og guider opp østsida langs Lågen, forbi Hedrum kirke, Åsrumvannet og Holmfoss. Pris pr. time   250,-

Informasjon og guiding:
Tor Bjørvik
Tlf 33 11 11 59
E-post: torbjorvik@outlook.com

   
   
     
BESTILLING AV SERVERING
Kaffe og vaffel   60,-
Kaffe og rundstykke   75,-
Grøt m tilbehør   85,-
Lapskaus m tilbehør   110,-
Servering pr. person   25,-
Minimum 10 personer pr gruppe    
     
UTLEIE AV LOKALER TIL ÅREMÅLSDAGER, BEGRAVELSER O.L - Se bilder
  Medlem og frivillig lag og forening Nærings-organisasjon
og andre
Kjøkken, storsal og lillesal 2000,- 2500,-
     
Bibliotek   300,-
Kjøkken   300,-
Snekkerboden   300,-
Lydutstyr eller prosjektor   500,-
     
UTLEIE AV LOKALER TIL STORE ARRANGEMENGER, BRYLLUP - Se bilder
  Medlem Ikke medl.
Kjøkken, storesal og lillesal 2000,- 2500,-
Store arrangementer 2500,- 3000,-
Tillegg for før/etter-arbeid   500 + 500
Hvis oppvask og rydding er nødvendig   300,-
Leie av lydanlegg etter avtale    

NB: Leietakerne henstilles tll å ta med søpla hjem etter utleie
   
     
VIKTIG Å LESE !!! BRANNINSTRUKS 1
BRANNINSTRUKS 2
     
Informasjon og bestilling:
Ragnhild Tidemansen
Tlf 33 11 23 47 / 901 50 638
E-post: ra-tide@online.no
   
   
     
SALGSPRISER PÅ SOMMERÅPENT
Kaffe inkl påfyll   15,-
Vaffel   30,-
Rømmegrøt med tilbehør   70,-
Pølse m lompe/rundstykke   30,-
Ekstra pølse   15,-
Mineralvann   30,-
Is (stor / liten)   25,- / 15,-
     
     
Generelle merknader    
1. Det skilles mellom arrangementer som går over èn dag og arrangementer som krever for-/etterarbeid dag før/etter utleiedagen.    
     
2. Det skilles mellom frivillige lag og foreninger og næringsorganisasjoner.    
     
3. Det gis prisreduksjon for medlemmer av historielaget    
     
4. Utleierommene må være ryddet og klargjort innen kl. 07.00 * kommende dag.
* avtale om annet tidspunkt må gjøres med utleieansvarlig.
   
     
5. Det utarbeides egne, enkle utleieregler.    
     
6. Ved avtale om utleie, skal pris og retningslinjer, spesielt hva angår brannforskrifter,
være avklart mellom partene.
   
     
'    
     
o