HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag. 16. august 2017
 
Historietur til Tinghaugen

Foto: Roy Olsen
Tinghaugen fotgrafert i 1973 av Roy Olsen, Vi skimter Hovlandområdet i bakgrunnen
 
 
 
 
 

Onsdag kveld har Hedrum og Tjølling historielag fellestur til gården Tinghaugen ved Rauan, litt sør for Bommestad. Tinghaugen ligger høyt og fritt, med utsikt over Lågen, helt på grensa mellom Tjølling og Hedrum. Navnet tyder på at det gamle tingstedet for området har ligget her. Her hvor den gamle Raveien krysser Lågen, har det alltid vært et naturlig knutepunkt.
Først får vi høre litt om historien i området. Etter en god mat- og pratepause tar vi en liten rusletur. Kanskje vi finner noen «nye» kulturminner?
Alle er velkomne til å være med, og en kan kjøre helt fram. Det er lurt å ta med stol og litt å spise/drikke. Dette er den siste turen i sommer.
Frammøte kl. 18.00.