HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

 

Hedrum historielag
Bygdetunet

Vestbyåsen 1
3282 Kvelde


Postboks 29
3282 Kvelde

900 76 850
33 11 25 76
E-post: post@hhl.no

Org. nr. 988 481 866

 
Benytt gjerne skjema HER
      For mer informasjon: se
      ORGANISASJONSKART
Styret      
Asbjørg Holt Samuelsen
Leder
Valgt i 2017 for 1 år

Langesgate 3 E
3264 Larvik
Tlf. 900 76 850
E-post: a-sam@online.no

Unni Kaupang
Nestleder
Valgt i 2017 for 1 år

Kveldeveien 248
3282 Kvelde
Tlf: 915 52 090
E-post:

       
Egil Hem
Sekretær
Valgt i 2016 for 2 år

Østsideveien 563
3275 Svarstad
Tlf. 33128137 / 970 68 322
E-post egi-hem@onlline.no
Hans S. Gjone
Kasserer
Valgt i 2015 for 2 år

Gjone
3282 Kvelde
Tlf. 901 84 880
E-post: soereg@online.no
       

Aage Næss
Styremedlem
Valgt i 2015 for 2 år

Nes
3282 Kvelde
Tlf. 901 88 611
E-post:hustrykk@online.no

Solveig Støvland
Styremedlem
Valgt i 2015 for 2 år

Lund
3282 Kvelde
Tlf. 944 99 205
E-post: soleif@hotmail.com
       

Yngve Bordøy
Styremedlem
Valgt i 2017 for 2 år

Strandgata 38
3263 Larvik
Tlf. 913 87 661
E-post:

 

 

       
Runar Håkonsen
1.varamann
Valgt i 2016 for 2 år


Lågendalsveien 633
3270 Larvik
Tlf: 911 52 912
E-post: rthaakon@online.no
Hanne Gade Ringdal
2.varamann
Valgt i 2015 for 2 år


Hedrum Ravei 38 A
3270 Larvik

Tlf: 917 72 037
E.post: hanne.ringdal@gmail.com
       
       
Utleie    

Ragnhild Tidemansen
Utleie og renhold
Valgt i 2015 for 2 år


Kveldeveien
3282 Kvelde
Tlf. 901 50 638
E-post: ra-tide@online.no

   
       
       
Tunkomiteen      

Unni Kaupang
Leder tunkomiteen
Valgt i 2017 for 2 år

Kveldeveien 248
3282 Kvelde
Tlf: 915 52 090
E-post:

Kristian Røed
Medlem tunkomiteen vedlikehjold
Valgt i 2016 for 2 år

Hedrumveien 1876
3282 Kvelde
Tlf. 33112203 / 412 74 372
E-post:kriroee2@online.no
       

Olav Bjærum
Medlem tunkomiteen
Valgt i 2016 for 2 år

Kveldeveien 248
3282 Kvelde
Tlf: 33126212 / 986 15 857
Epost:objaerum@online.no

 

 

       
 

Kjell Lysebo
Medlem tunkomiteen
Valgt i 2016 for 2 år

Gylnaveien 9
3282 Kvelde
Tlf. 33 18 67 96

Kjell Odberg
Medlem tunkomiteen
Valgt i 2016 for 2 år


Nyveien 8 B
3282 Kvelde
Tlf. 941 35 449

       

Eivind Lysebo
Medlem tunkomiteen
Valgt i 2016 for 2 år

Nyveien 8 A
3282 Kvelde
Tlf. 920 47 485
E-post: eivind@lysebo.no

 

Arnkjell Borg
Medlem Tunkomiteen
Valgt i 2016 for 2 år

Nyveien 37
3282 Kvelde
Tlf: 467 82 242
E-post:

       
Arkivgruppa      

Kolbjørn Næss
Leder av arkivgruppa
Valgt i 2015 for 2 år

Hedrumveien 1464
3282 Kvelde
Tlf. 916 43 176
E-post: kolnaess@online.no

Jan Erik Kristiansen
Nestleder
Valgt i 2017 for 2 år

Lågendalsveien 2844
3277 Steinsholt
Tlf. 907 71 153
E-post:
janekris50@outlook.com

       
Samlingskomiteen    

Yngve Bordøy
Styremedlem
Valgt i 2015 for 2 år

Strandgata 38
3263 Larvik
Tlf. 913 87 661
E-post:

Jan Erik Kristiansen
Nestleder
Valgt i 2017 for 2 år

Lågendalsveien 2844
3277 Steinsholt
Tlf. 907 71 153
E-post:
janekris50@outlook.com

       
Åsta Herland
Valgt i 2015 for 2 år

Kveldeveien 252 Herlands Hage
3282 Kvelde
Tlf. 951 79 324
E-post: aas-her@online.no
Kolbjørn Næss
Nestleder
Valgt 2017

Hedrumveien 1464
3282 Kvelde
Tlf. 916 43 176
E-post:
kolnaess@online.no
       
Finn Halvor Borgen

Valgt i 2016 for 2 år
Lågendalsveien 2195,
3282 Kvelde
Tlf. 900 54 868
E-post: slekt@hhl.no
 

 

       
Gjenstands-
gruppa
     
Åsta Herland
Leder av gjenstandsgruppa
Valgt i 2015 for 2 år

Kveldeveien 252 Herlands Hage
3282 Kvelde
Tlf. 951 79 324
E-post: aas-her@online.no
   
       
Slektsgranskingsgruppa    
       
Jan Erik Kristiansen
Leder
Valgt 2017

Lågendalsveien 2844
3277 Steinsholt
Tlf. 907 71 153
E-post:
janekris50@outlook.com
Kolbjørn Næss
Nestleder
Valgt 2017

Hedrumveien 1464
3282 Kvelde
Tlf. 916 43 176
E-post:
kolnaess@online.no
       
Kursansvarlig    
       

Odd Bjerke
Kursansvarlig
Valgt i 2017 for 2 år

Lågendalsveien 200
3270 Larvik
Tlf. 928 67 067

   
       
       
Revisorer      

Bjørn Gåsholt
Medlem
Valgt i 2014 for 2 år

Askvold
3243 Kodal
Tlf. 932 24 448
E-post:

Hans Olav Holt
medlem
Valgt i 2015 for 2 år

Holtebygdveien 142
3282 Kvelde
Tlf. 942 44 955
E-post: haol-h@online.no

       
  Martin Seierstad
Medlem
Valgt i 2015 for 2 år
   
       
       
Valgkomiteen    
  Anne Irgens Nilsen
Medlem
Valgt i 2016 for 3 år


  Johan Emil Ringdal
Medlem
Valgt i 2014 for 3 år
       
Odd Bjerke
Medlem
Valgt i 2015 for 3 år
  Gerd F. Heum
Varamedlem
Valgt i 2015 for 2 år
       
Brannvernansvarlig    
Sigurd Lundal
Brannvernansvarlig

Smedløkka
3282 Kvelde
Tlf. 33 11 20 02
E-post: sigurd.lundal@lono.no
   
       
PR-sjef - Web/IT-ansvarlig
Tor Bjørvik
PR-sjef, Informasjon og guiding

Seierstad
3270 Larvik
Tlf. 33111159 / 918 70 875
E-post: torbjorvik@outlook.com
   
       
Datagruppe    
Reidunn Bjørnøe
Webmaster

Rødengveien 5
3282 Kvelde
Tlf. 997 86 168
E-post reidunns@me.com

Aage Næss
Leder for datagruppen


Nes
3282 Kvelde
Tlf. 901 88 611
E-post:hustrykk@online.no

       
Stein Hagen
IT-medarbeider

Skreppestadveien 115
3261 Larvik
Tlf. 907 57 772
E-post: stein@larvikcity.com
Audun Seierstad
IT-medarbeider

Hedrumveien 132
3270 Larvik
Tlf. 900 50 646
E-post: audun@seierstad.com
       
Martin Røsjordet
Medlem i datagruppen

Hogstet 6
3282 Kvelde
Tlf. 934 10 722
E-post: Martin.Rosjorde
@km.kongsberg.com