HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

FRAMHUSET
Framhuset, som har sitt nåværende utseende fra 1884, er bevart og innredet mest mulig slik det har vært. I et rom er innredet en gammeldags butikk, slik det var på gården for lenge siden. I 2. etg. er en spennende utstilling av gammelt husgeråd, håndverkerverktøy, og ikke minst en hjemmefrontutstilling
 
BRYGGERHUSET
Bryggerhuset er også bevart mest mulig slik det var. I et tilbygg mot vest er innredet et skolemuseum
 
SMIA
Smie er bygd i 1988, og brukes til kurs i knivsmiing og lignende
 
UTHUSET
Uthuset på ca 300m2 grunnflate har beholdt den utvendige formen i hovedsak, men er innvendig ombygd til et kultursenter. I 2002 ble det utvidet med et tilbygg på ca 180m2 golvflate mot vest, for å gi plass til Hans Holmens samlinger og nødvendige utvidelser ellers
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
SE BILDER AV
 
Kjøkken
Stue
 
 
Butikk
Soverom
Loft
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE BILDER AV
 
Kjøkken
Stue
Skolerom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE BILDER AV
 
Smia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE BILDER AV
 
Kjøkken
Sal
Bibliotek
Vevstue
Skomaker
Systue
Treskjæring
Holmensalen