HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

 
 
Hjortejakt i Hedrum
 
Per Nyhus fra ØP kom og tok bilder, og ryktet om Hjortefallet spredte seg fort, for det kom straks mange og ville se på slaktingen.
 
Elgjaktlaget i Østre Hedrum var ferdig med elgjakta og hadde sett spor etter hjort, men den vanskeligere og jakte på enn elg vi prøvde derfor egen jakt på hjort den siste dagen det var lovelig å jakte.
31 okt. 1985 jaktet vi i skogene fra Steinsvold, Ringdal og sydover mot Seierstad og Rødbøl. Jan Helge Skuggedal drev gjennom skogen og Gudbrand postet, men uten å finne dyr.
Men i en liten skaulugg ute på jordet ved Rødbøl, syd for Holms Motell, hadde Hjortene lagt seg til å hvile men da Jan Helge kom nære nok gikk de tilbake mot storskauen, først kom det tre hinner, de stoppet på veikanten til bilene hadde kjørt forbi, veien var den gangen E-18. med mye trafikk.
Til slutt kom selve kronhjorten, og den ble felt av Gudbrand Skuggedal som hadde postet på rett sted, den hadde tolv tagger på geviret og veide 100 kg. ferdig slaktet.
 
 
 
 
 
Et eksempel på bilder fra ØstlandsPosten - innsendt av leserne
Fra Hellenes, Hvarnes, sommeren 1943. Fra venstre Petra Hellenes, Susanne Hellenes, Ola Martin Hellenes, på hesten sitter Jan Lindgren, Jacob Hellenes. Foto: Randi Lindgren. Innsendt av Roar Lindgren
 
 
 

se flere annonser fra ØP
 
 
 
 
 
 
Noen interne bilder...