HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

 
 
Arkivbilder fra Hedrum Historielag
 
Skirenn på Musevann
Fra venstre: Kjell Omholt, Paul Nordkvelde, Ivar Furulund, Eivind Berg
 
Skirenn i Kjose
Fra venstre: Karl Rønningen og Eivind Berg
 
Vindfjelløpet 1954
Skiløperen Paul Nordkveldee vant løpet dette året. Bildet er tatt ved innkomsten i Vindfjelløpet på Larvik Torg, nærmere bestemt utenfor glassmester Odberg.
 
Elgjakt i Hvarnes
Bildet er tatt før krigen ca 1935. Det er elgjakt i Holt og Haugen jaktlag i Hvarnes.
Fra venstre: banksjef Karlsen, Anton Wierød, Arnt Haugen, Oluf Holt, Arne Holt og Albert Holt
 
Elgjakt. Sannsynligvis i Hedrum
 
Bjørnejakt
Jakta begynte i Kveldekleiva, men bjørnen ble skutt ved Bergan i Lardal
Fra venstre: Martin Nordkveldemoen, Anton Tidemansen, Hans Th. Vestby, Hans Rimstad, Andres Gundersen, Andris Odberg og Oluf Furulund
 
Laksefiske
Laks fanget med drivgarn i Lågen. Bildet er tatt like ved Magnus Stubberøds hjem.
Til venstre: Edvin Ihlen og til høyre Magnus Stubberød,
Laksen veide 25 kg og er tatt i 1943
Utklipp fra Morgenavisa 10.02.96
 
Slakting på Næss ca 1915
I midten: Anton Farmen, til høyre: Bernhard Næss Farmen. Gutten er den senere forretningsmannen Ole Næss
 
Elgjakt
Fra venstre: Yngvar Hogstad, Johan Paulus Vallestad, Ragnvald Holt og Ivar Sletten
 
Flåtefiske
 
 
 
 
 
Et eksempel på bilder fra ØstlandsPosten - innsendt av leserne
Fra Hellenes, Hvarnes, sommeren 1943. Fra venstre Petra Hellenes, Susanne Hellenes, Ola Martin Hellenes, på hesten sitter Jan Lindgren, Jacob Hellenes. Foto: Randi Lindgren. Innsendt av Roar Lindgren
 
 
 

se flere annonser fra ØP
 
 
 
 
 
 
Noen interne bilder...